Opracowanie szczepionki przeciwko SARS-COV-2 w tej chwili jest priorytetem dla służby zdrowia na całym świecie. Komórki dendrytyczne mogą być cennym składnikiem modelu in-vitro w celu oceny immunogenności kandydującego antygenu we wczesnych stadiach rozwoju szczepionki.

Tak samo ważne i pilne jest opracowanie terapii dla krytycznych przypadków zachorowań na COVID-19. Wymaga to zrozumienia warunków stanu zapalnego w płucach, któremu pośredniczą makrofagi i granulocyty.

W obu obszarach badań wzbogacanie i hodowla komórek mieloidalnych jest ważnym czynnikiem w tym, jak szybko i jak dobrze naukowcy mogą opracować strategie zwalczania kryzysu.

 

Podstawą fazy przedklinicznej opracowania szczepionki są wystandaryzowane badania prezentacji antygenu, które mogą być użyte do oceny bezpieczeństwa immunogenności potencjalnych antygenów. Takie immuno badania są często oparte na co-kulturze monocytów (wykształconych z komórek dendrytycznych i komórek T). Firma Miltenyi przedstawia następujące narzędzia:

MACS® Cytokines takie jak Human IL4 i GM-CSF  gwarantują standaryzowane różnicowanie i aktywacje komórek deandrytycznych

PepTivator Peptide Pools mogą być efektywnie prezentowane prze Mo-DCs, umożliwiają wirusowo specyficzne aktywacje i stymulacje CD4+ oraz CD8+ komórek T. Dostępne dla SARS-CoV-2

 

Po większą ilośc informacji zapraszamy do formularza kontaktowego i/lub na stronę producenta:

https://www.miltenyibiotec.com/UN-en/lp/assisting-researchers-in-their-work-addressing-viral-threats/myeloid-cells-for-immunogenicity-assays-and-study-of-inflammation.html