Komórki NK odgrywają kluczową rolę jako pierwsza linia obrony organizmu. Izolacja i hodowla komórek NK od zainfekowanych wirusem organizmów jest cennym krokiem  w kierunku studiowania odpowiedzi immunologicznej.

Izolacja Komórek NK

Dzięki zestawowi do separacji magnetycznej MACSxpress® Whole Blood NK Cell Isolation Kit, human, jesteśmy w stanie szybko wyizolować komórki NK o wysokiej czystości nawet z 2mL pełnej krwi.

Technologia MACSxpress jest specjalnie zaprojektowana do minimalizacji czasu potrzebnego do izolacji komórek.

Wykresy przedstawiają skuteczność izolacji komórek NK.

Hodowla komórek NK

Kompleksowe testy wymagają dużej liczby komórek NK. NK MACS® Medium  jest zoptymalizowane specjalnie pod hodowle komórek NK.  Komórki hodowane w medium wykazują pełną funkcjonalność oraz są gotowe do dalszych analiz. Medium idealnie współpracuje wraz z cytokinami od firmy Miltenyi (MACS Cytokines).

Wykres przedstawia rozwój komórek NK podczas hodowli przy użyciu medium NK MACS Medium

 

Więcej informacji :

https://www.miltenyibiotec.com/UN-en/lp/assisting-researchers-in-their-work-addressing-viral-threats/fast-isolation-and-subsequent-expansion-of-nk-cells.html